Tuesday, January 18, 2011

Definasi Warisan...


Apakata kali ini kita semak kembali apa makna warisan yang sering TH sebut-sebut selama ini...


Berasal daripada perkataan Waris iaitu kata asas atau kata pokok.


Warisi atau mewarisi ialah kata kerja


Warisan ialah kata nama********


Waris bermaksud pihak yang berhak, diberi kepercayaan, diberi tangungjawab ke atas pusaka atau peninggalan...


Warisi bermaksud ambil berat, menjaga, mengekal, meneruskan keberadaban, melaksanakan amanah peninggalan atau pusaka...


Warisan bermaksud objek atau bahan peninggalan yang tertentu & dikenalpasti terdapat nilai seperti sejarah, seni, budaya, adat resam dan lain-lain...
No comments:

Post a Comment