Saturday, June 19, 2010

Mantera dalam amalan perubatan Melayu...Jampi dan Mantera apa bezanya?.

Mantera bermaksud bentuk fikiran. Ia berasal dari perkataan Sanskrit.

Mantera merupakan satu ungkapan suci yang digunakan dalam upacara pemujaan roh dan juga upacara mistik masyarakat melayu terdahulu.

Mentera merupakan bait-bait kata ucapan yang digunakan semasa merawat pesakit, adat istiadat dan lain-lain upacara.

Mantera dipercayai oleh segelintir masyarakat melayu sebagai penawar kepada sesuatu penyakit.

Beza antara Mantera dengan Jampi ialah mantera lebih banyak memasukkan asal-usul sesuatu benda didalam bait-bait bacaannya. Mantera juga digunakan untuk menghalau makhluk halus, jin dan sebagainya.

Dipercayai dari bait-bait mantera yang mengandungi asal usul makluk halus tersebut telah menyebabkan makluk-makhluk halus ini menjadi takut. Ini kerana mantera-mantera seperti ini mengandungi bait-bait yang berbentuk ancaman kepada makhluk yang menganggu manusia.

Juga dipercayai bait-bait bacaan mantera ini mempunyai kesaktian dan hikmat yang tersendiri dan para pengamalnya mestilah mempunyai keserasian dan keyakinan yang tinggi keatas apa yang telah diamalan dan dipelajarinya.

No comments:

Post a Comment